Stenmuren

Påfyllnig av jord i lilla muren.
Tanken är att ha ett magnoliaträd i mitten och lavendel på kanterna. kan
nog bli bra 🙂

Påbörjat en stenmur, har kommit en liten bit.

Massa jord kommer gå åt sen 🙂