Infarten

Börjat lägga grus på infarten, tanken är att det ska va grus på hela framsidan.
så mycket kvar att göra där, går åt mycket markduk.